Senin, 02 Mei 2011

Data Tanah "Pemajekan" Warga Desa Kaibonpetangkuran, Kec.Ambal

Muatan Data ini hanya bukti sampel Tanah Pemajekan, milik petani pesisir Urutsewu yang diklaim sebagai tanah TNI-AD:

Data SPPT Tegal Jenggereng, Gupakan, Pangonan (Pesil D.V)

Desa Kaibon Petangkuran, Kec. Ambal, Kab. Kebumen Kode Wilayah Desa: 33.05.07.005.

1. 0001-7 KROMODIMEDJO SARIDJO PERSIL 00097-D.V

2. 0004-7 KALAMUDDIN PERSIL 00097-D.V

3. 0009-7 AMAD DJASA DJEMASO PERSIL 00096 D.V

4. 0012-7 AMAD SATARI LILUR PERSIL 00098 D.V

5. 0020-7 MUDJIO Bin KARYANI PERSIL 00098-D.V

6. 0033-7 AMAD MARLAN (BIKIN) PERSIL 00097-D.V

7. 0039-7 AMAD SUDJANGI WAGIMAN PERSIL 00097-D.V

8. 0042-7 AMAD ARDJO PERSIL 00098-D.V

9. 0045-7 KHUSNUL KHITAN KASIJO PERSIL 00097-D.V

10. 0050-7 AMAD KUSMAN SAHAD PERSIL 00098-D.V

11. 0061-7 AHMAD DAHLAN GIJA PERSIL 00098-D.V

12. 0062-7 SITI SALBIAH PERSIL 00098-D.V

13. 0068-7 SELIP bin AMAD TARDJO PERSIL 00098-D.V

14. 0079-7 SARMAN CS TRIMOREDJO PERSIL 00096-D.V

15. 0087-7 AMAD TARDJI SADI PERSIL 00098-D.V

16. 0092-7 SUDINO bin AHMAD SADJARI PERSIL 00097-D.IV

17. 0101-7 MINTARDJA PERSIL 00097-D.V

18. 0105-7 B. DJARINAH WIRADIKRAMA PERSIL 00097-D.V

19. 0112-7 B.DJARINAH WIRADIKRAMA PERSIL 00096-D.V

20. 0118-7 SITI WAKHIDAH bt SARTIMAN PERSIL 00098-D.II

21. 0141-7 KARTO PAWIRO KASIMAN PERSIL 00097-D.V

22. 0145-7 KARTO PAWIRO KASIMAN PERSIL 00096-D.V

23. 0155-7 TUSIYAH bt WIRYO UTOMO PERSIL 00098-D.V

24. 0160-7 KROMO WIDJOJO SAMIN PERSIL 00097-D.V

25. 0169-7 KASAN MUSTAWI SABED PERSIL 00097-D.V

26. 0178-7 SISWO RAHARJO PERSIL 00096-D.V

27. 0183-7 KASAN DIWIRYO SETU PERSIL 00096-D.V

28. 0184-7 KASAN DIWIRYO SETU PERSIL 00097-D.V

29. 0185-7 KASAN DIWIRYO SETU PERSIL 00097-D.V

30. 0192-7 TUSIYAH BT KASIYO PERSIL 00097-D.V

31. 0198-7 MAULAN BIN MURSIDIK PERSIL 00096-D.V

32. 0200-7 REBON MAN SAYIDI PERSIL 00098-D.V

33. 0206-7 TUGIYAH TUMBU PERSIL 00097-D.V

34. 0213-7 NOYOKROMO RABUN PERSIL 00097-D.V

35. 0223-7 AMAD SUJANGI WAGIMAN PERSIL 00097-D.V

36. 0227-7 B. REDJA NIMAN SEBON PERSIL 00097-D.V

37. 0237-7 REBAN DILAWIKRAMA PERSIL 00098-D.V

38. 0240-7 BUNYAMIN BIN RADIKUN PERSIL 00096-D.V

39. 0252-7 MUGIYO BIN SAPARMAN PERSIL 00098-D.V

40. 0256-7 WASILAN BIN KEMIDJO PERSIL 00097-D.V

41. 0269-7 KLENDET HARDJO PAWIRO PERSIL 00098-D.V

42. 0270-7 MOH JAELANI / SIRAN PERSIL 00098-D.V

43. 0283-7 RUSNARJO PERSIL 00098-D.V

44. 0288-7 SINGOREDJO SALIMAN PERSIL 00097-D.V

45. 0289-7 SINGOREDJO SALIMAN PERSIL 00097-D.V

46. 0297-7 B. SAMINAH WAGINEM PERSIL 00097-D.V

47. 0306-7 SAMSIDI SADI PERSIL 00098-D.V

48. 0310-7 B. SAMI SANADI PERSIL 00098-D.V

49. 0322-7 LUDIONO BIN SUNGEP PERSIL 00096-D.V

50. 0333-7 TULUS IKLAS PERSIL 00097-D.V

51. 0355-7 SLAMET PERSIL 00096-D.V

52. 0372-7 AMAT TARJA PERSIL 00098-D.V

53. 0406-7 IBU KENCI PERSIL 00097-D.V

54. 0420-7 KHUSNUL KHITAM KASIYO PERSIL 00097-D.V

55. 0425-7 MARTOTARUNO KIMIN PERSIL 00097-D.V

56. 0433-7 SANMARDJI SIMUR PERSIL 00097-D.V

57. 0449-7 AMAD MARDJO NGAIDJO PERSIL 00097-D.V

58. 0453-7 KASANWIRDJO CS PERSIL 00097-D.V

59. 0460-7 SANSIDI TJITIT PERSIL 00097-D.V

60. 0463-7 SANSIDI TJITIT PERSIL 00097-D.V

61. 0470-7 ATMA DIKROMO TOGOG PERSIL 00098-D.V

62. 0474-7 ATMA DIKROMO TOGOG PERSIL 00098-D.V

63. 0479-7 AMAD KASRI SARIKO PERSIL 00098-D.V

64. 0492-7 MOCH NASIRUDIN GINO PERSIL 00098-D.V

65. 0507-7 GUWON JAYAWIKRAMA PERSIL 00098-D.V

66. 0513-7 MANAT KASANDIKROMO PERSIL 00097-D.V

67. 0514-7 MANAT KASANDIKROMO PERSIL 00096-D.V

68. 0530-7 DJEMAKUN KASANDIMEDJO PERSIL 00098-D.V

69. 0540-7 KASANMUKIDI KASAN PERSIL 00097-D.V

70. 0564-7 KETODIKROMO KRUDUK PERSIL 00098-D.V

71. 0575-7 ASMOTARUNO SAMIKEM PERSIL 00097-D.V

72. 0583-7 LASIMAN BIN A.MARDJO PERSIL 00097-D.V

73. 0612-7 RESODIPO SADIMAN PERSIL 00098-D.V

74. 0623-7 YATIMAN PERSIL 00096-D.V

75. 0640-7 AMAD MARDJAN BAWUK PERSIL 00098-D.V

76. 0650-7 AMAD KAELAN SAPARI PERSIL 00098-D.V

77. 0658-7 SABAR BIN DARJULI PERSIL 00098-D.V

78. 0668-7 BRUNO DIPOWIDJOJO PERSIL 00097-D.V

79. 0678-7 MUSLIMAH BT MOH ZAMHARI PERSIL 00096-D.V

80. 0697-7 B. TJAWEK PAWIROTIKA PERSIL 00097-D.V

81. 0701-7 B. KAMI PAWIROTIKA PERSIL 00097-D.V

82. 0707-7 B. WATIRAH PAWIROTIKA PERSIL 00098-D.V

83. 0728-7 SARMIN MANRAWI PERSIL 00097-D.V

84. 0738-7 RUSNAREJO BIN KARTAWI PERSIL 00098-D.V

85. 0742-7 B. DINAH KROMODIWIRYO PERSIL 00097-D.V

86. 0747-7 SARU KROMOSEMITO PERSIL 00097-D.V

87. 0763-7 MIDAH BIN KASANDIRJO PERSIL 00098-D.V

88. 0775-7 PAIJAN BIN SUDI M. PERSIL 00098-D.V

89. 0787-7 B. DJEMBRET MARTODIMEDJO PERSIL 00098-D.V

90. 0803-7 SANUSI WONGSOLEKSONO PERSIL 00098-D.V

91. 0823-7 SLAMET WIROSEMITO PERSIL 00096-D.V

92. 0840-7 GITUL B. PERSIL 00097-D.V

93. 0845-7 B. GITUL B PERSIL 00097-D.V

94. 0858-7 AMAD KASMAN PERSIL 00096-D.V

95. 0863-7 AMAD SOPAWI PERSIL 00096-D.V

96. 0864-7 AMAD SOPAWI PERSIL 00097-D.V

97. 0873-7 B. DJEMINEM KARTOPAWIRO PERSIL 00097-D.V

98. 0891-7 WASILAN BIN KEMIJO PERSIL 00097-D.V

99. 0895-7 AGUS DARMADI BIN KEMIJO PERSIL 00097-D.V

100. 0913-7 MARIKEM B BIN DIPOPAWIRO PERSIL 00097-D.V

101. 0942-7 R. SOEBARDI BIN DJOJOHARDJO PERSIL 00096-D.V

102. 0954-7 B. DJEMBRUNG BIN MANDIKROMO PERSIL 00098-D.V

103. 0974-7 SURIP BIN SUROJOSO PERSIL 00097-D.V

104. 0984-7 AMAD TARMI PERSIL 00098-D.V

105. 0998-7 B. KEMINAH PERSIL 00097-D.V

106. 1000-7 B. KEMINAH PERSIL 00097-D.V

107. 1013-7 WAGIMIN PERSIL 00097-D.V

108. 1025-7 AMAD SADJARI CS PERSIL 00096-D.V

109. 1031-7 MARTIYAH PERSIL 00096-D.V

110. 1042-7 YATINI B PERSIL 00097-D.V

111. 1058-7 WAKIDI PERSIL 00097-D.V

112. 1059-7 WAKIDI PERSIL 00097-D.V

113. 1075-7 AMAD NGAENAN PERSIL 00096-D.V

114. 1084-7 AMAD DARWI PERSIL 00098-D.V

115. 1102-7 AMAD SADJONI PERSIL 00097-D.V

116. 1103-7 AMAD SADJONI PERSIL 00097-D.V

117. 1124-7 MANIJO BIN A. KARYANI PERSIL 00098-D.V

118. 1138-7 B. SANKARDI PERSIL 00096-D.V

119. 1144-7 MARTODIHARDJO PERSIL 00096-D.V

120. 1158-7 KASIYO BIN YATIN PERSIL 00097-D.V

121. 1163-7 KASIYO BIN YATIN PERSIL 00098-D.V

122. 1164-7 LASIDJAN BIN AMAT KASRI PERSIL 00098-D.V

123. 1195-7 SASTRIMIHARDJO PERSIL 00097-D.V

124. 1207-7 SAN MARDJO PERSIL 00097-D.V

125. 1216-7 MANIJAN BIN MAWARDI PERSIL 00098-D.V

126. 1223-7 MARTOREDJO PERSIL 00097-D.V

127. 1234-7 B. PAWIT SANKARDI PERSIL 00096-D.V

128. 1244-7 DALIJEM BURAS PERSIL 00098-D.V

129. 1252-7 KARTOWIDJOJO SADIKIN PERSIL 00096-D.V

130. 1258-7 NGADIM BIN SANTONO PERSIL 00097-D.V

131. 1261-7 PARIJAH AMAD MARTO PERSIL 00097-D.V

132. 1264-7 B. MALUN SANTONO PERSIL 00097-D.V

133. 1273-7 PARMIN BIN KAMIN PERSIL 00096-D.V

134. 1282-7 CHAYAT BIN AMADASUKI PERSIL 00098-D.V

135. 1291-7 AMAT SOEKEMI PERSIL 00096-D.V

136. 1301-7 MARDINI PERSIL 00098-D.V

137. 1317-7 B. DJEMI PERSIL 00097-D.V

138. 1330-7 PAINI BINTI SANWARNO PERSIL 00098-D.V

139. 1338-7 KARTOREJO PERSIL 00096-D.V

140. 1354-7 SITI BARISAH PERSIL 00096-D.V

141. 1362-7 SARIMIN PERSIL 00098-D.V

142. 1366-7 SAPON PERSIL 00098-D.V

143. 1371-7 JEMIRUN BIN A. KARYUDI PERSIL 00097-D.V

144. 1387-7 WAGIMAN BIN TASEMITA PERSIL 00096-D.V

145. 1391-7 WAGIMAN BIN TASEMITA PERSIL 00096-D.V

146. 1392-7 WAGIMAN BIN TASEMITA PERSIL 00096-D.V

147. 1405-7 SOEJADI PERSIL 00098-D.V

148. 1410-7 AMAT KARSIDI SLAMET PERSIL 00098-D.V

149. 1429-7 MANISIH BINTI NGASMI PERSIL 00098-D.V

150. 1435-7 SANWIRDJO PERSIL 00098-D.V

151. 1440-7 AMAT ROHMAN PERSIL 00098-D.V

152. 1448-7 AMAT DASOEKI PERSIL 00098-D.V

153. 1455-7 B. DJEMINAH PERSIL 00098-D.V

154. 1468-7 B. SARIJEM PERSIL 00098-D.V

155. 1472-7 B. SEMI / SALIYAH PERSIL 00097-D.V

156. 1488-7 TEMOE ATMODIKROMO PERSIL 00098-D.V

157. 1495-7 PURYANTO PERSIL 00097-D.V

158. 1520-7 B. SAROMI PERSIL 00097-D.V

159. 1524-7 PARYANA BIN AMAT SUROTO PERSIL 00097-D.V

160. 1536-7 MANGOEN SASTRO PERSIL 00098-D.V

161. 1553-7 WAGIRAN PERSIL 00098.B….-D.V

162. 1563-7 AMAD SOJARI PERSIL 00097-D.V

163. 1569-7 SANDIRDJO PERSIL 00097-D.V

164. 1613-7 SOGIMUN PERSIL 00098-D.V

165. 1629-7 KEMIDJA PERSIL 00098-D.V

166. 1636-7 NY. PONISAH PERSIL 00098-D.V

167. 1641-7 TUGIRAN PERSIL 00098-D.V

168. 1646-7 LIWON PERSIL 00098-D.V

169. 1650-7 LIWON PERSIL 00097-D.V

170. 1657-7 SARTU PERSIL 00098-D.V

171. 1705-7 MARTAREDJA PERSIL 00097-D.V

172. 1714-7 WARISONO BIN WIJI PERSIL 00098-D.V

173. 1717-7 B. GONAH PERSIL 00097-D.V

174. 1725-7 WARIS PERSIL 00097-D.V

175. 1735-7 AMAD DARSONO PERSIL 00098-D.V

176. 1775-7 MAOLAN PERSIL 00097-D.V

177. 1779-7 AMATIRI PERSIL 00097-D.V

178. 1816-7 AMAD RUSMIN PERSIL 00097-D.V

179. 1824-7 AMAD RUSMIN PERSIL 00097-D.V

180. 1832-7 SIRAN PERSIL 00098-D.V

181. 1835-7 PAIDJO AMAD DUMAR PERSIL 00097-D.V

182. 1847-7 SITI MAISAROH PERSIL 00098-D.V

183. 1852-7 WAGIMAN PERSIL 00097-D.V

184. 1872-7 AGUS PURWANTO BIN SALIJO PERSIL 00096-D.V

185. 1877-7 BUDIYONO BIN MARGONO PERSIL 00097-D.V

186. 1883-7 B. RATIM PERSIL 00097-D.V

187. 1890-7 PAIMUN KARTOWIJOYO PERSIL 00097-D.V

188. 1892-7 TUMIDJAN PELET PERSIL 00096-D.V

189. 1906-7 NURSALIM BIN A. TARUNO PERSIL 00097-D.V

190. 1941-7 KASIRAN PERSIL 00097-D.V

191. 1942-7 KASIRAN PERSIL 00097-D.V

192. 1950-7 WALJO BIN A. SUROTO PERSIL 00097-D.V

193. 1968-7 KASAN SARKUN PERSIL 00098-D.V

194. 1984-7 TIKEM BINTI TUPON PERSIL 00097-D.V

195. 1992-7 AMAD SOKEH PERSIL 00098-D.V

196. 2001-7 MULYANTORO PERSIL 00098-D.V

197. 2007-7 PANUT PERSIL 00098-D.V

198. 2018-7 TUGIRAH PONIJAN PERSIL 00098-D.V

199. 2021-7 TULUS IKLAS PERSIL 00098-D.V

200. 2027-7 B. GINAH PERSIL 00098-D.V

201. 2029-7 B. GINAH PERSIL 00098-D.V

202. 2044-7 AMAD KARYANI PERSIL 00097-D.V

203. 2047-7 SIPON BIN AMAD MARJO PAWIT PERSIL 00097-D.V

204. 2052-7 PARTONO PERSIL 00098-D.V

205. 2065-7 AMAD KARNO PERSIL 00097-D.V

206. 2067-7 AMAD KARNO PERSIL 00097-D.V

207. 2074-7 DARMIN PERSIL 00097-D.V

208. 2075-7 KARTOMO NGADIMAN PERSIL 00097-D.V

209. 2084-7 PONIRAN PERSIL 00097-D.V

210. 2093-7 SATIYAH PERSIL 00096-D.V

211. 2107-7 MILAN PERSIL 00098-D.V

212. 2112-7 NY. TURSIYAH BINTI WAGIMAN PERSIL 00098-D.V

213. 2122-7 AMAD DUMAR BIN MANSAYIDI PERSIL 00098-D.V

214. 2129-7 NGADIMUN BIN MANSAYIDI PERSIL 00098-D.V

215. 2137-7 B. TEMU SURANTIKA PERSIL 00098-D.V

216. 2141-7 DALIMAN SITEM PERSIL 00098-D.V

217. 2143-7 PONIMIN PERSIL 00097-D.V

218. 2151-7 ROHMAT PERSIL 00098-D.V

219. 2157-7 AMAD KARBINI PERSIL 00097-D.V

220. 2164-7 TULUS IKLAS PERSIL 00097-D.V

221. 2172-7 B. TUYAR PERSIL 00097-D.V

222. 2184-7 BASERUN MUCH ZIDIN PERSIL 00097-D.V

223. 2185-7 BASERUN MUCH ZIDIN PERSIL 00098-D.V

224. 2199-7 MANISI PERSIL 00097-D.V

225. 2226-7 DJEMIRAN PERSIL 00098-D.V

226. 2235-7 SADJAN BIN MAD KASNO PERSIL 00098-D.V

227. 2237-7 KASIYO BIN SANBARI PERSIL 00098-D.V

228. 2241-7 TURINO PERSIL 00098-D.V

229. 2245-7 SUDIMAN PERSIL 00098-D.V

230. 2273-7 MISRO BIN SUROTO PERSIL 00097-D.V

231. 2333-7 SLAMET BIN MARTOREJO PERSIL 00097-D.V

232. 2462-7 RAJINO BIN AMAD SUJARI PERSIL 00097-D.V

233. 2464-7 RAJINO BIN AMAD SUJARI PERSIL 00097-D.V

234. 2469-7 SLAMET PAWIRO DIKROMO PERSIL 00097-D.V

235. 2491-7 TUSRIYEM BINTI AMAD KASMIRI PERSIL 00096-D.V

236. 2498-7 MARSANA BIN KARBINI PERSIL 00099-D.V

237. 2503-7 B. TELIK PERSIL 00098-D.V

238. 2513-7 MARTIYAH BINTI SIDIQ PERSIL 00097-D.V

239. 2541-7 TEGUH BIN KASANDURIYAT PERSIL 00096-D.V

240. 2557-7 SURATMAN BIN DJEMINGUN PERSIL 00096-D.V

241. 2694-7 SARTONO BIN SORAJI PERSIL 00098-D.V

242. 2730-7 ENI SURYATI BINTI YATNO PERSIL 00098-D.V

243. 2742-7 TUSMIYATI BINTI A. TARUNO PERSIL 00097-D.V

244. 2743-7 TEMU BINTI MARJO PAWIT PERSIL 00097-D.V

245. 2744-7 PAINTEN BINTI MARJO PAWIT PERSIL 00098-D.V

246. 2823-7 LASIMAN BIN AMAD MARJO PERSIL 00097-D.V

247. 2924-7 WAGIYO BIN SUDIONO PERSIL 00098-D.V

248. 2925-7 SUDARYONO CS PERSIL 00098-D.V

249. 2951-7 MUJIRAH BINTI NGASMI PERSIL 00098-D.V

PETANGKURAN, 25 April 2011

Penyusun Data

SARENGAT ZAELANI

Kaur Pemerintahan Desa

0 komentar:

Posting Komentar